آدرس فروشگاه مرکزی – قم – خیابان توحید- sekecity@gmail[DOT]com
شماره  09126515032 — 38741590-025 –09365309832  با ماتماس بگیرید یا مکاتبه کنید…مدیر سایت فتح اله غریبی

توجه داشته باشید این شمارها جهت پیگری خرید یا راهنمایی خرید از سایت می باشد. از پرسیدن قیمت سکه یا مدال که خودتان دارید خوداری کنید.ما کارشناسی قیمت نداریم و انجام نمی دهیم.

از فرم زیر برای تماس مستقیم با مدیریت سایت استفاده کنید.

ما را با انتقادها و پیشنهادهای خود در بهتر کردن خدمات، یاری کنید

سکه سیتی-سکه-سایت سکه سیتی