آدرس فروشگاه مرکزی قم خیابان توحید  sekecity@gmail[DOT]com وشماره 09126515032 با ماتماس یا مکاتبه کنید…غریبی