شناخت سلسله های حاکم بر ایران

سلسله های حاکم بر ایران از ابتدا تاکنون

برای درک بهتر و سکه شناسی نیاز هست که سلسله هایی که در ایران حکومت کرده اند بشناسیم.

هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از سرآغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمین‌هایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند. گاه تاریخ ایران را از ورود آریایی‌ها (که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است) به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنه یا تمدن بوده‌ است. پیش از ورود آرییایان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این محل شکفته و پژمرده شده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا بودند. برای نمونه تمدن شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن مانناییان در کردستان و آذربایجان.کاسی‌ها در (لرستان امروز) ذکر می‌شود (نقل از ویکی پدیا).

همانطور که گفته شد قبل از ورود آریایی ها، تمدن هایی در ایران زمین وجود داشته و پس از آن نیز حکومت های بسیار حکمرانی کرده  و تاریج ایران را رقم زده اند،

واپسین اولین دین زبان پایتخت مدت
فرمانروایی
انقراض تاسیس
نیا-ایلامی ا

ی

ر

ا

ن

 

ب

ا

س

ت

ا

ن

احتمالا
شوش
۵۰۰ سال ۲۷۰۰ق.م ۳۲۰۰ق.م
عیلام
ایلامی شوش ۲۱۶۱ سال ۵۳۹ق.م ۲۷۰۰ق.م
منائیان
اولوسونو نیک
دیارا
زبانهای
ایرانی
بوکان ۲۳۴ سال ۶۱۶ق.م ۸۵۰ق.م
ماد ش

ا

ه

ن

ش

ا

ه

ی

ایشتوویگو دیااکو آیین
کهن
مادی هگمتانه ۱۲۸ سال ۵۵۰ق.م ۶۷۸ق.م
سکاها
سکایی سَقِز ۲۷ سال ۶۲۵ق.م ۶۵۲ق.م
هخامنشیان
داریوش
سوم (دارا)
کوورش زرتشتی پارسی
باستان
پاسارگاد ۲۲۰ سال ۳۳۰ق.م ۵۵۰ق.م
سلوکیان
فیلیپ
دوم
اسکندر آیین
یونانی
یونانی سلوکیه ۲۴۹ سال ۶۳ق.م ۳۱۲ق.م
اشکانیان
اردوازد ارشک زردشتی پارتی
میانه
ارشاک ۴۹۸ سال ۲۲۴ب.م ۲۷۴ق.م
ساسانیان
یزدگرد
سوم
اردشیر
بابکان
مزدیسنا زبان
پهلوی
تیسفون ۴۲۷ سال ۶۵۱ب.م ۲۲۴ب.م
امویان س

د

ه

‌ه

ا

ی

 

م

ی

ا

ن

ه

مروان معاویه اسلام عربی دمشق ۸۹ سال ۷۵۰ب.م ۶۶۱ب.م
عباسیان
مستعصم سفاح اسلام عربی بغداد ۵۰۸ سال ۱۲۵۸ب.م ۷۵۰ب.م
صفاریان
خلف
بن احمد
یعقوب
لیث
اسلام فارسی زرنج ۱۳۴ سال ۱۰۰۲ب.م ۸۶۸ب.م
سامانیان
ابراهیم بن
منصور
اسماعیل
بن احمد
اسلام فارسی بخارا ۱۲۴ سال ۹۹۹ب.م ۸۷۵ب.م
زیاریان
جستان مرداویج اسلام فارسی گرگان ۱۱۵ سال ۱۰۴۳ب.م ۹۲۸ب.م
آل بویه
ملک
رحیم
عمادالدوله
علی
اسلام فارسی شیراز ۱۲۱ سال ۱۰۵۵ب.م ۹۳۴ب.م
غزنویان
خسرو
ملک
آلپ
تکین
اسلام فارسی غزنین ۲۲۴ سال ۱۱۸۷ب.م ۹۶۳ب.م
سلجوقیان
احمد
سنجر
طغرل
بیک
اسلام فارسی نیشابور ۱۵۷ سال ۱۱۹۴ب.م ۱۰۳۷ب.م
خوارزمشاهیان
جلال
الدین
منکبرنی
نوشتکین
غرچه
اسلام فارسی سمرقند ۱۵۴ سال ۱۲۳۱ب.م ۱۰۷۷ب.م
ایلخانان
غازان
پسر ارغون
هولاکوخان بودیسم
اسلام
فارسی مراغه ۷۹ سال ۱۳۳۵ب.م ۱۲۵۶ب.م
چوپانیان
ملک
اشرف
شیخ
حسن
اسلام فارسی تبریز ۲۲ سال ۱۳۵۷ب.م ۱۳۳۵ب.م
مظفریان
شاه یحیی شاه
شجاع
اسلام فارسی یزد ۵۸ سال ۱۳۹۳ب.م ۱۳۳۵ب.م
جلایریان
سلطان
احمد
شیخ
حسن بزرگ
اسلام فارسی تبریز ۹۶ سال ۱۴۳۲ب.م ۱۳۳۶ب.م
سربداران
خواجه یحیی
کرابی
شیخ
خلیفه
مازندرانی
اسلام فارسی سبزوار ۳۹ سال ۱۳۷۶ب.م ۱۳۳۷ب.م
تیموریان
سلطان
محمود
تیمور
گورکانی
اسلام فارسی سمرقند ۳۵ سال ۱۴۰۵ب.م ۱۳۷۰ب.م
قراقویونلو
حسن
علی میرزا
قرامحمد اسلام فارسی تبریز ۶۲ سال ۱۴۶۸ب.م ۱۴۰۶ب.م
تیموریان
سلطان
محمود
تیمور
گورکانی
اسلام فارسی سمرقند ۱۰۲ سال ۱۵۰۷ب.م ۱۴۰۵ب.م
آق‌قویونلو
سلطان
مراد
قره
عثمان
اسلام فارسی تبریز ۴۰ سال ۱۵۰۸ب.م ۱۴۶۸ب.م
صفویان م

ع

ا

ص

ر

 

ا

و

ل

ی

ه

شاه
سلطان حسین
شاه
اسماعیل
اسلام فارسی تبریز ۲۳۵ سال ۱۷۳۶ب.م ۱۵۰۱ب.م
افشاریان
شاهرخ‌
میرزا
نادرشاه اسلام فارسی مشهد ۱۱ سال ۱۷۴۷ب.م ۱۷۳۶ب.م
زندیان
لطفعلی‌خان
زند
کریم‌خان
زند
اسلام فارسی شیراز ۳۴ سال ۱۷۹۴ب.م ۱۷۶۰ب.م
قاجاریان
رضا
خان میر پنج
آقا
محمد خان
قاجار
اسلام فارسی ساری ۱۲۹ سال ۱۹۲۵ب.م ۱۷۹۶ب.م
دودمان پهلوی م

ع

ا

ص

ر

شاپور
بختیار
رضا
شاه پهلوی
اسلام فارسی تهران ۵۴ سال ۱۹۷۹ب.م ۱۹۲۵ب.م
 منبع | WeAre.ir

نکته در فروش سکه

موارد زيادي مشاهده شده که افراد زيادي به دنبال فروش سکه خود هستند. بعد از مدتي که موفق به پيدا کردن قيمت صحيح براي سکه خود نمی شوند به اينترنت پناه مي اورند و بعد از سرچ مشخصات سکه به سايت هاي فروش منتقل مي شوند که به محض ديدن سکه خود با قيمت بالا قصد فروش با ان قيمت مي کنند.. قافل از اينکه سکه اي که در سايت مي باشد سکه ارور يا مشخصه خاصي دارند که انها را از سکه هاي مشابه خود جدا مي کند و قيمت ان را بالا مي برد…به دو نمونه اشاره مي شود..

IMG_۲۰۱۶۰۵۱۵_۱۸۲۹۱۴_001  سکه یک ریال قدس 1359

این سکه دو نمونه اصلی دارد که فلز قالب یکی فولاد با روکش برنز می باشد که این سکه جذب اهن ربا می شود و ارزش زیادی ندارد سکه سمت چپ در تصویر..

نمونه دیگر این سکه  فلز برنز می باشد که جذب اهن ربا نمی شود و ضرب محدودتری داشته و کمیاب و گران قیمت هست سکه سمت راست در تصویر بالا ..

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1-1417784582yar zoom

این سکه تیراژ فراوان داشته و ارزش چندانی ندارد مانند تصویر پایین ..ولی تعداد ضرب کمتری همراه با ارور در پشت سکه ضرب شد..مانند تصویر بالا فلش به حرف {ر}  بعد از کلمه – لبیک یا – اشاره می کند که همین ارور از لحاض قیمتی ارزش بیشتری دارد نسبت به تصویر پایین که فلش اشاره می کند و حرف { ر } وجود ندارد.

20 ریال هشت سال دفاع مقدس

IMG_۲۰۱۶۰۵۱۵_۱۸۳۰۴۳_001

تاریخ سکه قاجار

انواع سکه در زمان ناصرالدين شاه:

index

در زمان ناصرالدين شاه سکه‌ها فراوان و متنوع است و مانند سکه‌هاي شاهان قبلي نام ضرابخانه بر پشت آنها ضرب شده است
در اين زمان نيز سکه‌هاي زرين، سيمین و مسين ضرب مي‌شده است و بيست نوع نوشته را مي‌توان بر روي سکه‌هاي ناصري ديد

ناصرالدين شاه غازي
خسرو صاحبقرانindex1
السلطان صاحبقران شاه قاجار
الملک لله
العزة لله
هوالغالب
هوالله تعالي
هوالناصر
يا صاحب الزمان عليه السلام
سکه‌هاي زرين ده توماني، دو توماني و يک توماني، دو اشرفي، اشرفي، پنج هزاري و دو هزاري سکه‌هاي سيمين ده هزار دينار، پنج هزار دينار، دو هزار دينار، يک هزار دينار، پنج قران، دو قران، يک قران، پانصددينار، دو شاهي، پنج شاهي، شاهي. سکه‌هاي مسين و نيکلي، دويست دينار، صد دينار، پنجاه دينار و بيست و پنج دينار.
شاهي نقره ناصرالدين شاهي، وزن متعارف 693/. گرم ارزش پولي معادل 3 شاهي يا 150 دينار کوچکترين واحد پول نقره‌اي که اولين مسکوک از اين نوع به سال 1296 هجري قمري زده شده است.

انواع سکه در زمان مظفرالدين شاه: سکه‌هاي زمان مظفرالدين شاه همان سکه‌هاي زمان ناصرالدين شاه مي‌باشد. به خاطر وضع فلاکت بار اقتصادي سکه قابل توجهي ضرب نمي‌شد ولي در آغاز پادشاهي مظفرالدين شاه سکه‌هايي ضرب نمود که بر روي آنها شير و خورشيد و نيز پشت آنها عبارت (السلطان مظفرالدين شاه قاجار) حک شده بود ولي بعدها اين نقشها بر عکس شد. در زمان مظفرالدين شاه سکه‌‌اي پنج قراني سيمين ضرب شده که تاريخ 1320 ق بر سکه نمايان است. سکه ده توماني زرين با تصوير شير و خورشيد (ضرب شده در سال 1318 ق) و سکه‌هاي يکصد و پنجاه ديناري با عبارت (رايج مملکت ايران) نيز موجود است.
السلطان مظفرالدين شاه قاجار
السلطان مظفرالدين شاه قاجار شاهنشاه ايران
السلطان الاعظم و الخاقان الافخم مظفرالدين شاه قاجار 1314
بر روي برخي از سکه‌هاي زرين «جلوس سلطنت سنه 1314» و يا «ضرب ايران سنه 1316»
بر سکه‌هاي نيکلي فقط عبارت «رايج مملکت ايران»
سکه مولود همايوني
از زمان مظفرالدين شاه قاجار سکه‌هاي زرين به وزن چهل و چهار حبه، سکه پنج قراني سيمين ضرب 1322 ق، سکه ربعي ضرب «سنه 1319 ق»، سکه نيکلي با تصوير شير و خورشيد ضرب 1318 ق و همچنين از اين دوره سکه‌هاي يکصد ديناري و پنجاه ديناري فراواني باقي مانده است که بر روي آنها عبارت «رايج مملکت ايران» به چشم مي‌خورد.17

انواع سکه در زمان محمدعلي شاه: در دوران محمدعلي شاه برغم مخالفت او با مشروطيت و مشروطه خواهان و گسترش بحران سياسي ضرابخانه فعاليت مي‌کرد.

نوشته‌هاي روي سکه‌هاي دوره محمدعلي شاه عبارتند از
السلطان محمد علي شاه قاجار
شاه پرستي – غيرت – وفا – رشادت
هر شير دل که دشمن شه را عنان گرفت از آفتاب همت ما اين نشان رفت
السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن والخاقان ابن الخاقان السلطان محمد علي شاه قاجار شاهنشاه ايران
السلطان محمد علي شاه قاجار شاهنشاه ايران
محمد علي شاه قاجار شاهنشاه ايران

درباره مشخصات سکه‌هاي دوره محمدعلي شاه بايد اظهار داشت که اغلب سکه‌هاي زرين و سيمين اين دوره نقش شير و خورشيد و بر پشت آنها «السلطان محمدعلي شاه قاجار» حک شده است.

انواع سکه در زمان احمد شاه قاجار: در زمان احمد شاه سکه‌هاي زرين ده، دو، يک توماني و پنچ هزاري و سکه‌هاي سيمين ده هزار، پنج هزاري، دو هزار، يک هزار ديناري و يک قراني و سکه‌هاي مسي و نيکلي دويست، صد ديناري و … ضرب مي‌شد و در ميان مردم رايج بود نقش و نوشته روي سکه‌هاي اين دوره عبارتند از:
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ايران
السلطان الاعظم والخاقان الافخم سلطان احمد شاه قاجار
غيرت – عزت – همت – نصرت
السلطان ابن السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ايران
السلطان احمد شاه قاجار
السلطان ابن السلطان احمد شاه قاجار
سکه‌هاي ده توماني زرين با نيم تنه شاه که روي سکه عبارت السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ايران 1337 و پشت آنها نقش شير و خورشيد مي‌باشد.