به علت مشکل در پرداخت انلاین فعلا پرداخت مبلغ فقط به صورت پرداخت از عابر بانک امکانپذیر است رد کردن